Zákazník nepřihlášen: [ přihlásit ]    

Ochrana osobních údajů, GDPR

Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel.čísla, emailovou adresu a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu provozovatele internetového obchodu vonavykramek.cz a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány pouze z obchodních a logistických důvodů.Nebudou používány ani k marketingovým účelům.
Při nakládání s osobními daty se provozovatel internetového obchodu  vonavykramek.cz  zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679

Zákazník využíváním služeb internetového obchodu vonavykramek.cz dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace), a to písemnou formou na vonavykramek@seznam.cz.

Přístup registrovaným zákazníkům do obchodu a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Proto, prosíme, nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití Vaší registrace a Vašich údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel nenese žádnou odpovědnost.
Provozovatel serveru: Voňavý krámek, s.r.o., IČ: 293 86 730
Telefon: 721237800 www.vonavykramek.cz, vonavykramek@seznam.cz

Provozováno na systému PremiumSHOP