Zákazník nepřihlášen: [ přihlásit ]    

Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě  vonavykramek.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). Ceny jsou platné pro eshop vonavykramek.cz

1. Kdy a jak dostanu zboží?

Po potvrzení objednávky emailem je objednávka platná, námi zaevidovaná a závazná, odesláním této objednávky se objednávka stává kupní smlouvou.  Většina běžného zboží je skladem, tudíž jej expedujeme průběžně, tj. do 2 pracovních dnů. Pokud požadované zboží momentálně není na skladě, jeho expedice se posouvá o termín dodání distributorem, tj. o 2 pracovní dny, o čemž Vás budeme  informovat. Do jednoho až dvou dnů od expedice Vám dorazí zásilka na Vámi zvolenou adresu.

2. Platební a dodací podmínky

Pro dopravu používáme Českou poštu. Objednávky lze hradit :


-platbou předem z účtu zákazníka na náš bankovní účet (objednávka je odeslána  po připsání částky na náš účet).
 

Poštovné pro zákazníky z ČR je


-při platbě předem na účet 89,-Kč.

Při nákupu zboží v hodnotě vyšší než 2000,-Kč při platbě předem poštovné neúčtujeme.Zboží se může poškodit během dopravy, proto si vždy před převzetím zásilku dobře prohlédněte.  Poškozenou zásilku od dopravce nepřebírejte a nechte vrátit na adresu odesílatele.!

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu vonavy-kramek.cz, vonavykramek.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace, a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka se stává  okamžikem odeslání kupní smlouvou.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu vonavy-kramek.cz, vonavykramek.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
7. Prohlašujeme, že veškeré zboží, nabízené v rámci internetového obchodu vonavy-kramek.cz, vonavykramek.cz pochází ze skladů oficiálních výrobců a dovozců.
8. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
Prodávající je oprávněn objednávku zrušit  v případě, že kupující v minulosti  objednané zboží nepřevzal, příp. nelze jej kontaktovat pro nefunkční  e-mailovou schránku,  dále pokud při zvoleném způsobu úhrady "platba předem na účet" nebyla platba řádně připsána na účet prodávajícího do 7 dnů ode dne objednávky. Prodávající je rovněž oprávněn zrušit objednávku , pokud objednané zboží již není dostupné . O zrušení objednávky bude kupující informován  na e-mailovou adresu, kterou kupující uvede v objednávkovém formuláři. Kupující je oprávněn objednávku zrušit v případě, pokud prodávající není schopen objednané zboží odeslat do 7 dnů ode dne objednávky . Zrušení objednávky je možné pouze e-mailem.

4. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající vrátí zákazníkovi  zpět odpovídající částku do 14 dnů (včetně prokazatelně nutných nákladů, vynaložených na odeslání zásilky - prodávající však hradí náklady na nejlevnější dopravu při doručení) předem dohodnutým způsobem. Poštovné při vrácení produktu platí kupující .Kupující nemůže odstoupit  od kupní smlouvy na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, případně u zboží porušil hygienický obal.

V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

5. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu vonavy-kramek.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Při nevyzvednutí zásilky ze strany kupujícího může prodávající vymáhat po kupujícím vynaložené náklady, spojené s odesláním zásilky !
3. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, je-li dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
4. Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti občanským zákoníkem.Provozovatel serveru: Voňavý krámek, s.r.o., IČ: 293 86 730
Telefon: 721237800 www.vonavykramek.cz, vonavykramek@seznam.cz

Provozováno na systému PremiumSHOP